Americké chladničky.sk

Najpodrobnejšie recenzie amerických chladničiek

Všetko o spotrebe energie

Americká chladnička a spotreba energie

Možno si to neuvedomujete, ale chladnička môže patriť k najväčším „žrútom“ energie vo vašej domácnosti. Je to z dôvodu, že beží nepretržite. Poradím vám teda, ako si vybrať chladničku s prijateľnou spotrebou energie, vysvetlím, ako čítať energetický štítok chladničky a objasním, kedy sa oplatí vymeniť starý model za nový.

Príkon, výkon, spotreba elektriny

Ujasnime si najprv parametre používané pri chladničkách i elektrospotrebičoch všeobecne. Nájdete ich v popisoch produktov na e-shopoch, prípadne na výrobných štítkoch na zadnej strane elektrospotrebiča – pozor, nepleťte si ho s energetickým štítkom, ktorý je len orientačný.

Príkon chladničky (alebo elektrospotrebiča) je udávaný vo wattoch (W) a vyjadruje, koľko energie spotrebúva pri chode naplno v jednom okamihu.

Výkon sa pri chladničkách neudáva, nájdete ho však v parametroch niektorých iných spotrebičov. Ide o energiu, ktorú spotrebič premenil z elektriny do žiadanej formy (napr. sací výkon vysávača, zvukový výkon zosilňovača a pod.).

Účinnosť vám udáva, koľko energie v percentách spotrebič premení do žiadanej formy – zvyšok sú straty (väčšinou v podobe tepla).

Spotreba elektriny sa udáva najčastejšie v kilowatthodinách (kWh), prípadne watthodinách (W). Je to zložená jednotka, ktorá vyjadruje, aké množstvo energie chladnička spotrebuje za hodinu času.

Príklad:

Americká chladnička CH1 má príkon 300 W.

Spotreba za 1 hodinu teda bude 300 Wh = 0,3 kWh.

Ročná spotreba chladničiek sa však neudáva pre maximálny výkon ale prepočítava sa podľa určitých noriem, ktoré zohľadňujú fakt, že kompresor chladničky je spúšťaný striedavo a nebeží neustále. Taktiež zohľadňujú striedanie teplôt počas roka a tiež zvyklosti používateľov.

Ročnú spotrebu preto nemôžete prepočítať priamo z maximálneho príkonu.

Energetická trieda chladničky

Upozornenie: nedávno vstúpili do platnosti nové energetické štítky, článok bude čoskoro aktualizovaný.

Chladničky sa tak, ako iné spotrebiče delia podľa priemernej ročnej spotreby elektriny do tzv. energetických tried. Od r. 2010 sa smú v EÚ predávať len chladničky triedy A a vyššej. Na výber teda máte z tried A, A+, A++ a A+++.

V nasledujúcej tabuľke sú príklady spotreby chladničiek pre jednotlivé energetické triedy, počítané pre cenu 0,18 EUR za kWh.

Energetická trieda Ročná spotreba v kWh  EUR/deň EUR/mesiac EUR/rok
A+++ 160 0,079 2,40 28,80
A++ 219 0,11 3,29 39,42
A+ 274 0,14 4,11 49,32
A 305 0,15 4,58 54,90

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že najúčinnejšia chladnička v triede A+++ vám môže ušetriť vyše 25 EUR oproti chladničke v triede A, a to nehovoriac o starších chladničkách v triedach B a horších. Možno sa to nezdá veľa, ak si ale zachováte tento prístup pri výbere ďalších spotrebičov, môžete ušetriť desiatky eur ročne.

Energetický štítok na chladničke

Upozornenie: nedávno vstúpili do platnosti nové energetické štítky, článok bude čoskoro aktualizovaný.

Energetické štítky nájdete na mnohých spotrebičoch. Vznikli z iniciatívy EÚ o rozširovaní povedomia spotrebiteľov o spotrebe energie rôznych zariadení. Vďaka nim získate okamžite prehľad o najdôležitejších parametroch spotrebiča.

Parametre uvádzajú výrobcovia na základe rovnakých noriem, takže máte istotu, že údaje na štítku vždy zodpovedajú skutočnosti a môžete tak spotrebiče medzi sebou jednoducho porovnať.

Skladba energetického štítku chladničky:

  1. značka chladničky
  2. model chladničky
  3. energetická trieda
  4. priemerná ročná spotreba elektriny
  5. objem chladiacej časti
  6. objem mraziacej časti
  7. hlučnosť
Energetický štítok americkej chladničky
Energetický štítok chladničky vás informuje o jej najdôležitejších vlastnostiach

Čo sa ale týka amerických chladničiek, väčšina modelov je v triede A+ alebo A++. V energetickej triede A+++ nájdete iba zopár modelov s cenovkou často presahujúcou dve tisícky eur. Zobraziť najúspornejšie americké chladničky